Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van W3DevPro

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten van en met W3DevPro tenzijn nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Daar waar sprake is van verschillen tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden van W3DevPro en enige voorwaarden die de koper wenst op te leggen, daar zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van W3DevPro geldend zijn.

Op alle aanbiedingen en wettige overeenkomsten van en met W3DevPro zijn de Leveringsvoorwaarden 2014 van Nederland ICT (https://www.nederlandict.nl) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Nederland, onder nummer 30174840. Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen de leverancier W3DevPro en de klant in geval van disputen.

Downloads
- Algemene Leveringsvoorwaarden - Nederlandstalige Versie
- Algemene Leveringsvoorwaarden - Engelstalige Versie